Форум Библиотека Методики Статьи Программы Тесты Термины Психология в лицах Размещение информации Контакты

Поиск

Оглавление


Статьи

Главная - Статьи

«Я» – ВЫСКАЗЫВАНИЕ»

 

Есть определенный способ выражения вашего отношения к какой-либо ситуации, который может быть очень полезен при необходимости настоятельного выражения вашего мнения. Он называется “я” – высказыванием”, и он обычно требует значительной практики, пока не станет вашим привычным, подсознательным навыком об-щения.

Не сдавайтесь преждевременно, если он покажется вам неестественным – помните, что и езда на велосипеде была поначалу непривычной. Даже так называемые естественные способы реагирования были приобретены нами в процессе обучения, часто при помощи имитации поведения родителей, учителей, братьев и сестер.

 

Подробнее...

Тэги: Корнелиус Хелена 

ВАЖКІ БАТЬКИ – ВАЖКІ ДІТИ

Одна із актуальних проблем, що знаходиться в полі зору сучасної школи є проблема важких дітей. Практичні психологи, вчителі до категорії «важких» відносять тих учнів, які мають певні відхилення в моральному розвитку особистості. Найбільш дискусійними і гострими питаннями проблеми «важких дітей» є причини, що викликають ці труднощі. Болгарський психолог Манова-Томова стверджує, що існують соціально-психологічні причини появи «важких дітей», які слід шукати в специфіці сімейного виховання дитини, особливо в ранні періоди онтогенетичного розвитку. Отож, на формування особистості навіть ще при слабкій і несформованій свідомості суттєво впливають і тип сім`ї, і стиль виховання, а особливо взаємостосунки з матір1ю та батьком.

Подробнее...

Тэги: Никитина Е.И. 

«Я» – ВІРТУАЛЬНЕ І «Я» - РЕАЛЬНЕ

Як самопрезентація, так і ідентичність, не говорячи вже про їх поєднання, є сьогодні досить «модними» концептами для соціальної психології особистості. Тим часом помітимо, якщо самопрезентацію розуміти як поведінкове вираження емоційних і когнітивних елементів Я-концепції, а ідентичність або як синонім Я-концепції, або як її центральний конструкт, то ми, по суті, повернемося до дуже старої проблеми: «справжнього» і «несправжнього» Я, співвідношення соціальної ролі людини і self, де відбувається гра Я-для-Інших і переживання Я-для-себе і т.д. Для повноти картини можна додати ідею множинності - як «Я, що самопрезентуються», так і «самоідентифікуються» – популярну сьогодні, і таким чином звернутися до думки У. Джемса, більш ніж столітньої давнини, відповідно до якої в людини стільки Я, скільки людей визнають у ній особистість.

Подробнее...

Тэги: Пастушенко А.М. 

В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ!*

В сукупності проблем, висунутих в сучасній психології "духом часу", евідентний пріоритет набувають ти, що безпосередньо пов’язані з пошуком принципів і методів, спрямованих на психологію пізнання цілісної людини, яка розуміється в ролі діяча, здатного до перетворення не лише оточуючого його світу, а й самого себе.

На шляху до побудови такої цілісної системи уявлень про людину "в усіх її проявах" (або антропономії, за виразом Б.Г.Ананьєва) психологія має певні досягнення і продуктивні ідеї, які, на жаль, залишаються здебільше незатребуваним багажем.

Подробнее...

Тэги: Рождественский А.Ю. 

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ: ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ

Проблема підвищення ефективності праці практичного психолога безпосередньо пов`язана не тільки з якістю вузівської підготовки, системи безперервної освіти і умовами діяльності, а й із питанням відбору кандидатів для підготовки до діяльності в практичній психології. Підходи до розв`язання вирішення цього питання досить різні: від здійснення відбору за мінімумом значущих характеристик до складання досить докладних списків професійно важливих якостей. Щоб проілюструвати складність проблеми відбору практичних психологів, наведемо два приклади.

Подробнее...

Тэги: Пророк Н.В. 

БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Окружающий мир постоянно являет нам события, которые с упорством элементарных частиц вырываются из причинно-следственных связей. Иногда ощущение уже виденного не покидает нас очень долго, и мы не в состоянии отделаться от впечатления, что воспринятые нами события и люди – это какой-то нелепый повтор во Вселенском фильме.

Подробнее...

Тэги: Лещинский Е.Б. 

Карл Юнг

Карл Густав Юнг (1875-1961) — швейцарский психолог и философ, основатель «аналитической психологии». Ввел технику «свободных ассоциаций». Развил учение о коллективном бессознательном, в образах которого (так называемых архетипах) видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений («Метаморфозы и символы либидо»).

Подробнее...

Тэги: Юнг  Разное 

Гештальт-терапия. История возникновения подхода и современное состояние.

Вскоре после конца второй мировой в Нью-Йорке поселился Фредерик С.Перлз, немецкий психиатр и психоаналитик. Ему за 50, и позади у него плодотворная профессиональная деятельность. Получив образование у многих знаменитостей психоанализа и психиатрии того времени, после нескольких лет "классической" практики в Германии, с наступлением гитлеризма он, будучи евреем, был вынужден эмигрировать.

Подробнее...

Тэги: Гештальт-терапия 

Где живет тошнота?

Описание случаев продолжительной психотерапевтической работы, во-первых, позволит читателям оживить теоретические конструкты, широко представленные в различных монографиях. Во-вторых, это даст возможность соприкоснуться с миром встречи двух людей и понять, что психотерапия – это скорее искусство, нежели ремесло. 

Подробнее...

Тэги: Разное  Соколова Е.Т. 
Страница 4 5 6 7 8
Разработка - компания Мегаинфо